Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

 

Áltatalános Szerződési Feltétetek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) hatálya kiterjed a NERO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Sarkantyú utca 9., a továbbiakban „Vállalkozás”) által a www.kinghoff.hu weboldalon (a továbbiakban „Webáruház”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra, valamint az ezeket igénybe vevő vásárló (a továbbiakban „Vásárló”) jogaira és kötelezettségeire (Vállalkozás és Vásárló a továbbiakban együttesen „Felek”). Az ÁSZF minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.miniwebshop.hu weboldalon keresztül történik. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott valamennyi kérdésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. Rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadóak.

 

 

I.[A vállalkozás]

 

A www.kinghoff.hu online áruházat a Vállalkozás üzemelteti.

A Vállalkozás cégneve: NERO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

A Vállalkozás rövidített cégneve: NERO Hungary Kft.

A Vállalkozás cégjegyzékszáma: 13-09-193243

Nyilvántartásba vevő szerv: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

A Vállalkozás adószáma: 26324577-2-13

A Vállalkozás székhelye és levelezési címe: 2000 Szentendre, Sarkantyú utca 9.

A Vállalkozás ügyfélszolgálatának címe: 2000 Szentendre, Sarkantyú utca 9. 

A Vállalkozás pénzforgalmi jelzőszáma: K&H Bank Zrt. 10403253-50526881-69781008

A Vállalkozás elektronikus levelezési címe: info@kinghoff.hu

A Vállalkozás vezető tisztségviselője: Pap Lóránt Péter

II.[A felek közötti szerződés létrejötte]

 

 1. A Webáruházban történő vásárlás elektronikusan leadott megrendelés útján történik a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett és módon. A termék megvásárlásával a Felek között szerződés jön létre. A telefonon, faxon, e-mailben, vagy postai küldemény útján leadott rendelések nem eredményezik a Felek közötti szerződés létrejöttét.
 2. A megrendelés leadása történhet regisztrációval egybekötve, illetve regisztráció nélkül. Mindkét esetben a megrendelés leadása során kitöltött adatlap Vállalkozásnak történő elküldésével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF feltételeit, valamint a Webáruház oldalán közzétett „Adatvédelmi tájékoztató” tartalmát megismerte és azok tartalmát magára nézve kifejezetten elfogadja, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárul. A Vállalkozást a regisztráció során a Vásárló által megadott adatok helytelenségéből, hibájából eredő kárért semminemű felelősség nem terheli.

 3. A Vásárló jogosult a Vállalkozásnál nyilvántartott adatait a Vállalkozásnak küldött elektronikus levél útján bármikor törölni. A Vásárló törlésre irányuló kérelmének beérkezését követően a Vállalkozás köteles haladéktalanul gondoskodni a Vásárló adatainak törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó azon adatok és dokumentumok megőrzését, illetve törlését, amelyek megőrzésére a Vállalkozás jogszabályi / hatósági előírások alapján köteles. A Vállalkozás ezen adatokat a kötelező jogszabályi előírásba foglalt határidő elteltét követően törli.
 4. A Vásárló által megvásárolni kívánt termék „kosárba” helyezését követően a Vásárlónak lehetősége van kiválasztani a termék esetében alkalmazandó fizetési módot és szállítás címet. A "megrendelem" fülre kattintással a Vásárló ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, és amelyre a Vállalkozás a megrendeléstől számított 48 órán belül a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre visszaigazolást küld. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a megvásárolni kívánt termék megnevezését és darabszámát, az alkalmazni kívánt fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, valamint a Vásárló adatait. Amennyiben a visszaigazolás a fent leírt határidőben és tartalommal nem kerül a Vásárlónak megküldésre, úgy a Vásárlót a továbbiakban nem köti az ajánlata. A rendelés leadása során a Vásárló jogosult a regisztráció alkalmával megadott személyes és szállítási adatok módosítására. A Vásárló által helytelenül megadott adatokból eredő hibákért a Vállalkozót nem terheli felelősség.
 5. A Webáruházban az árak forintban értendők. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
 6. A Webáruházban megrendelhető termékek vételára tekintetében a Vállalkozás fenntartja magának az árváltoztatás jogát azzal, hogy a módosítás a Webáruház felületén való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
   
 7. Amennyiben a Vállalkozás minden gondossága ellenére a Webáruház felületén hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os) árra, akkor a Vállalkozás nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló jogosult a vásárlási szándékától elállni.
 8. A termék ellenértékének megfizetése az alábbi módokon történhet:

a)Utánvéttel a futárnál;

b)Banki átutalással a rendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően az alábbiak szerint:

Kedvezményezett: NERO Hungary Kft.

Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 10403253-50526881-69781008

Közlemény: minimum a rendelés száma

 

  9.A Vállalkozás a vásárlásról papír alapú számlát állít ki, melyet a megrendelt és leszállított termékhez mellékelten ad át a Vásárlónak.

 

 10.A Vállalkozás mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló által megrendelt termékeket határidőn belül leszállítsa. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülésének minősül, ha a Vásárló által megrendelt termék a raktárkészleten nem elérhető, és a termék későbbi beszerzése sem várható. A teljesítés lehetetlenüléséről a Vállalkozás köteles a Vásárlót haladéktalanul elektronikus levél útján tájékoztatni, valamint – adott esetben – a már megfizetett ellenértéket a tájékoztatást követő legkésőbb 15 napon belül a Vásárló bankszámlájára visszautalni. Az ellenérték visszautalásával kapcsolatban a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

III.[Szállítási feltételek]

 

 1.A Webáruházban vásárolt termékek Vállalkozás székhelyén történő személyes átvételére, valamint külföldre történő szállításra nincs lehetőség.

 

 2.A belföldi kiszállítást a Vállalkozás saját maga végzi, de alkalmanként igénybe veszi a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.) futárcég, illetve egyéb postai, futárpostai szolgáltatását is. A kiszállítás díja minden esetben az alábbiak szerint kerül megállapításra

19.999 Ft alatti rendelés esetén 1690 Ft
19.999 Ft feletti rendelés esetén 0 Ft

Kiszállítás MPL futárszolgálattal:

MPL házhozszállítás:

2024. Március 28.-tól a törvényi előírásnak megfelelően webáruházunk is biztosítja a Magyar Posta Zrt. által kínált kézbesítési opciókat. Ezzel kapcsolatban viszont tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai szolgáltatás igénybevételekor külön tételként, további 2.990,- Ft ügyintézési költséget számítunk fel, tekintettel arra, hogy a megrendelt terméket/termékeket a Magyar Posta Zrt.-nek nem áll módjában a telephelyünkön felvenni.
A Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai szolgáltatás kézbesítési ideje a termék raktárra való beérkezésétől számított plusz 5-10 munkanap.

Szállítási költség 10kg súlyhatárig: 1 990.- Ft + 2 990.- Ft ügyintézési költség, azaz 4 980,- Ft (bruttó)

Szállítási költség 10kg-20kg súlyhatárig: 2 990.- Ft + 2 990.- Ft ügyintézési költség, azaz 5 980,- Ft (bruttó)

Szállítási költség 20kg-40kg súlyhatárig: 5 990.- Ft + 2 990.- Ft ügyintézési költség, azaz 8 980,- Ft (bruttó)

Magyar Posta: Csomagautomata, Postapont, Posta:

2024. Március 28.-tól a törvényi előírásnak megfelelően webáruházunk is biztosítja a Magyar Posta Zrt. által kínált kézbesítési opciókat. Ezzel kapcsolatban viszont tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai szolgáltatás igénybevételekor külön tételként, további 1.990,- Ft ügyintézési költséget számítunk fel, tekintettel arra, hogy a megrendelt terméket/termékeket a Magyar Posta Zrt.-nek nem áll módjában a telephelyünkön felvenni.
A Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai szolgáltatás kézbesítési ideje a termék raktárra való beérkezésétől számított plusz 5-7 munkanap.

Szállítási költség : 990.- Ft + 2 990.- Ft ügyintézési költség, azaz 3 980,- Ft (bruttó)

A szolgáltatás maximum 20kg csomagsúlyig vehető igénybe.

Átlag feletti csomag esetén (pl. raklapos szállítás) a Szolgáltató fenntartja a jogot egyedi árképzésre.

 3.A kiszállítás várható ideje a Vásárló által átutalt vételár Vállalkozás számláján történő jóváírást követő 2-5 munkanap, amely szállítási idő az ünnepi időszakokban meghosszabodhat. Amennyiben a kiszállítás az itt megjelöltnél hosszabb időt vesz igénybe, úgy a Vállalkozó erről a Vásárlót e-mailben vagy telefonon haladéktalanul értesíti.

 

 4.A Vállalkozás késedelme esetén a Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Vállalkozás a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni. A Vásárló póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozás a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

 5.Ha a Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a kosárérték szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Vállalkozás visszajelzése alapján még van lehetőség, a Vállalkozás összevonhatja a megrendeléseket, a már szállításra átadott termékek utólagos összevonása azonban már nem lehetséges.

 

 6.A Vállalkozás a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruház felületén való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási díját nem befolyásolja.

 

 7.A Webáruházban megrendelt terméket a Vállalkozás a Vásárlónak elektronikus levélben megküldött rendelési visszaigazolásban szereplő szállítás címen köteles teljesíteni.

 

 8.A Vásárlótó a termék átvételekor köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Vásárlótó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Vásárlótó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Vállalkozásnak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

 

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Vállalkozás díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Vállalkozás felelősséget nem vállal!

 9.A webáruházban rendelt terméket a vállalkozás vagy alkalmanként a partnerei munkanapokon, hétfőtől-péntekig 9-18 óra között szállítják. A kézbesítést megelőző napon a vállalkozás telefonon vagy emailen keresztül pontosítja a kézbesítés várható időpontját.

 

 10.A vásárló jogosult a szállítás címként munkahelyének címét megadni.

 

 11.Amennyiben a kézbesítés során a kiszállítást végző személy nem találja a megadott címen a címzettet, akkor a rendelésnél megadott telefonszámon megpróbálja felvenni vele a kapcsolatot. Sikertelen kézbesítés esetén a vállalkozás további egy alkalommal kísérli meg a kézbesítést, további díj felszámítása nélkül.

 


IV.[Elállási jog]

 

 1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat (https://kinghoff.hu/shop_ordered/62028/pic/elallaikinghoff.pdf)
  útján e-mailben (info@kinghoff.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, postai úton is gyakorolhatja.
 2. A Vásárló jogosult az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni.
 3. A termék kézhezvételének, átvételénekek időpontja a házhozszállítást végző futártól történő átvétel napja. Az elállási határidő kezdete a termék átvételének napja, szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja.
 4. Elállás esetén a Vásárló köteles a terméket saját költségén a Vállalkozás telephelye szerinti címre (2000 Szentendre, Kőzúzó 5/B.) haladéktalanul de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A Vállalkozás köteles az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül a Vásárló által megfizetett összeget a Vásárlónak visszafizetni.
 5. Elállás esetén a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Ha a Vásárló nem a legkevésbé költséges, a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja elállás esetén, az ebből adódó többletköltséget a Vállalkozás nem köteles megtéríteni.
 6. Elállás esetén a Vállalkozás a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
 7. A Vásárló által utánvéttel visszaküldött termék átvételét a Vállalkozás jogosult megtagadni.
 8. A Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
 9. Írásban történő elállás esetén a vásárlónak az elállásinyilatkozatot elég 14 napon belül elküldeni. 

 

 

V.[Hibás teljesítés]

 

 1.A Vállalkozás hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Vállalkozás, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés esetén – fogyasztónak minősülő Vásárló esetén - az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

Kellékszavatosság

 

 1. A megrendelt termék hibája esetén a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Vállalkozással szemben. Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint

 

 1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet azzal, hogy a Vállalkozás a kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni;

 

vagy

 

 1. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

 3.A Vásárló a hibát a Vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

 

 4.A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

 5.A Vállalkozás a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozással közölni azzal, hogy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

 

 6.A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a Vásárló és a Vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a Felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

 

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 

 1. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a Vásárlót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vásárló köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

 

 1. Beépíthető termékek esetén a Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a termék szakszerűen, a megfelelő szakértelemmel rendelkező személy által kerüljön beépítésre. A szakszerűtlen beépítésből eredő hiba nem minősül hibás teljesítésnek.

 

 1. A Weboldalon – a termékek ábrázolása céljából feltüntetett fényképfelvételeken – a termékek színének árnyalata eltérhet a termék természetes körülmények között, szabad szemmel tapasztalható színétől. Az ilyen jellegű színeltérés nem minősül hibás teljesítésnek.

 

 1. A Weboldalon a termékek méreteit tartalmazó műszaki rajzok csupán tájékoztató jellegűek, a termékek tényleges mérete a műszaki rajzokon szereplő paraméterekhez képest 3-5mm mértékben eltérhet.

 

Jótállás

 

 1. A 10 000 forintot elérő eladási árú, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Korm. rendelet”) hatálya alá tartozó termékek (így különösen: zuhanykabin, kád, csaptelep; bel- és kültéri bútorok, háztartási készülékek, villamos energiával működtetett konyhai kisgépek) tekintetében a Vállalkozást jótállási kötelezettség terheli. Mentesül a jótállási kötelezettség alól a Vállalkozás, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

 1. A jótállás időtartama:

 

 - 10 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

 - 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár azzal, hogy a termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

 1. A jótállási határidő a termék Vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Vásárló a terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.

 

 1. A Vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a Vásárló rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.  A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni. A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

 

 1. a) a vállalkozás nevét, címét,
 2. b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát,
 3. c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a Vállalkozással,
 4. d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásának vagy - a Vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
 5. e) a Vásárló jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá
 6. f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a Vásárló a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,
 7. g) a Vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.

 

A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a Vásárló jogszabályból eredő jogait nem érinti.

 

A Vállalkozás a rendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a Vásárló részére. A Vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a Vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a Vásárló rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A Vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.

 1. A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint a Vállalkozás székhelyén, és a Vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.  A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

 1. Kijavítás iránti igény teljesítésekor a Vállalkozásnak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

 

 1. a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,
 2. b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
 3. c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját.

 

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

 

 1. Ha a jótállási időtartam alatt

 

 1. a) a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, illetve
 2. b) a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, továbbá amennyiben
 3. c) a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor,

 

a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a Vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.

 

 1. Ha a Vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

 1. A jótállással kapcsolatos jogvita rendezésére a jelen ÁSZF "Jogérvényesítési lehetőségek" fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók.

 

Termékszavatosság

 

 1. A termék hibája esetén a Vásárló követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója (azaz a Vállalkozás).

 

 1. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

 

 1. A gyártó/Vállalkozás mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 

 1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

A gyártónak (Vállalkozásnak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 1. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

 

 1. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval/Vállalkozással közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

 

 1. A gyártót/Vállalkozást a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 

 1. A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

VI.[Jogérvényesítési lehetőségek]

 

 1. A jelen szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

 

 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a Vásárló a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru Vásárlók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással.

 

A Vásárló a termékkel vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Levelezési cím: 2000 Szentendre, Sarkantyú utca 9.

Telefonszám: +36 1 585 8885

Kapcsolattartó személy: Pap Lóránt Péter ügyvezető

E-mail: info@kinghoff.hu

 

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 

 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni,

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

 1. b) A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 1. a) a Vásárló neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a Vállalkozás nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vásárló aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Az írásbeli panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles. A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben a Vállalkozás és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Vállalkozással való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 

 3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

A Vállalkozás székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei:

A Pest Megyei Kormányhivatal

Székhely: 1052 Budapest, Városháza utca 7.

Levelezési cím:1052 Budapest, Városháza utca 7.

E-mail cím: pest@pest.gov.hu

Telefon: +36 1-328-5812, +36 1-485-6957, +36 1-485-6926

 

 3.2. Békéltető testület előtti eljárás: a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve a Vállalkozás székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez fordulhat.

 

Békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A Vállakozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a Békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során (együttműködési kötelezettség).

 

A Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon: +36 1 792 7881

Fax: +36 1 792 7881

 

 3.3 Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odralatt található online vitarendezési platformon keresztül. A Vásárló (amennyiben fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag.

 

 3.4 A Ptk. szerint fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. A Vállalkozás tájékoztatja a Vásárlót, hogy - szolgáltatási tevékenységére vonatkozó - magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.

 

 1. A Vállalkozás tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Weboldalon nincs lehetőség fogyasztói vélemények közzétételére.

 

 1. A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldal ÁSZF rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a Weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. A módosításról a Vállalkozás rövid felhívás formájában tájékoztathatja Vásárlóit, amelyet a kinghoff.hu erre a célra szolgáló felülete, a Vállalkozás által küldött hírlevél vagy valamennyi Vásárlójának a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az ÁSZF módosított változata jelenik meg az oldalon. Az ÁSZF tartalmát érdemes időről-időre figyelni a Weboldalon. Az ÁSZF ellen, annak Weboldalon történő közzétételét követően, a Vásárló tiltakozhat. Az ÁSZF rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

 

 

A jelen ÁSZF 2024.05.08. napjától visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályos. Az ÁSZF rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.